• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/06/03 ساعت 20:08

    #نصرالله: «#ادلب» به آغوش #سوریه باز خواهد گشت

    همانگونه که ارتش سوریه طی سال‌های گذشته در نبردهای خود با تروریست‌ها و دشمنان موفق و پیروز بوده، استان ادلب که در اشغال تروریست‌هاست، به آغوش سوریه باز خواهد گشت و آزاد خواهد شد