• سیاوش پورعلی   siavashpourali@

    1398/06/02 ساعت 22:32

    چرا بریژیت مکرون همسر رییس جمهور فرانسه با دست چپش با مهمانان دست میده؟ حرکت دیپلماتیکه؟