• معصومه پورصادقی   MPoorsadeghi@

    1398/06/02 ساعت 19:36

    داستان #امیرتوحید_فاضل داستان همون مردیه که از هول حلیم افتاد تو دیگ/میذاشتی چند ماهی از اومدنت به حوزه سیاست خارجی میگذشت بعد اعتبار چندین ساله خبرنگاران سیاست خارجی رو زیر سوال می‌بردی! خبرنگاران این حوزه وطن‌پرست‌تر از این حرفان که از موقعیتشون سواستفاده کنن
    #پناهندگی #سوئد