• دارا نثاری   dara_nesari@

    1398/06/02 ساعت 11:12

    مگه شعار نمیدید راه نجات کشور مبارزه با فساد؟خب این قانون بهترین راه براى تحقق این شعار، پس به مردم توضیح بدید چرا این طرح ١٠ ماهه که تو کمیسیون قضایى مسکوت مونده؟واقعا تو اوضاع فعلى این موضوع تو اولیت کمیسیون قضایى نیست؟یا چون طرح از سمت فراکسیون امید بوده بررسی نمیشه؟
    #سوت_زنی