• برای اولین بار تیم ملی #بسکتبال #استرالیا تیم ملی بسکتبال #آمریکا را شکست داد

    در بازی دوستانه جهت آمادگی در جام جهانی ۲۰۱۹ که اواخر اوت برگزار خواهد شد، تیم بسکتبال استرالیا توانست در ملبورن ۹۸ به ۹۴ تیم بسکتبال آمریکا را شکست دهد.