• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1398/06/02 ساعت 23:48

    برای دولت روحانی بسیارمتاسفم که روابط عمومی‌هایش در این سالها از ترس رسانه‌های #اصولگرا وقت ویژه و سفر ویژه برای خبرنگاران این رسانه‌ها فراهم کردند
    چشم تیم رسانه‌ای آقای #ظریف هم روشن …
    بارهاشاهدبودم مدیران و وزراچطور بافلان خبرگزاری اصولگرابلافاصله مصاحبه می‌کردند