• وحید حاجی‌‌ پور   vahidhajipour1@

    1398/06/02 ساعت 11:46

    برای تولید بهینه از یک میدان مشترک، اطلاعات تولید طرف مقابل بهترین ابزار است؛#وزارت_نفت همه اطلاعات میدان گازی پارس جنوبی را به #توتال داد تا این شرکت مدل بهینه‌تری را برای قطری‌ها -شریک حود- تدوین کند. همه اطلاعات مخزنی و چاه‌ها اکنون در اختیار قطر است! زیبا نیست؟