• بهمن بابازاده   bahmanbabazade@

    1398/06/02 ساعت 21:55

    اجازه دارم شدیدا معترض بشم به #ابی؟ قیمت بلیتهای #کنسرت آلمان ابی از ۷۰۰ هزار تومن شروع میشه تا یک وهشتصد. قیمت بلیت کنسرت #باکو ابی (تابستان ۹۸)،از یک میلیون و نهصد هزار تومان شروع میشه تا حدود چهار میلیون! جان؟ تصمیم تهیه کننده؟ اوکی. فقط خواستم خودش بدونه @HamediEbrahim