• دارا نثاری   dara_nesari@

    1398/06/01 ساعت 11:30

    چندسال‌پیش مادرم عمل جراحى داشت، قبل‌عمل ازمطب دکتر زنگ زدن و گفتن یه شماره‌کارت میدیم شش میلیون واریز کنید، گفتیم چرا؟گفتن تعرفه بیمارستان براى عمل کمه اگرمیخواید دکترفلانى عمل کنه بایداین مبلغم اضافى واریزکنیدوگرنه عمل کنسله.#پزشکان قبل ار #کارتخوان باید آموزش انسان بودن ببینند