• عادل پیغامی   AdelPeyghami@

    1398/06/01 ساعت 22:05

    اشتباهات تاریخ را نباید تکرار کرد. مصدق هم ساده لوحانه کارنامه موفق خود را این می‌دانست که آمریکا را در مقابل #انگلیس قرار داده است. از تقابل فرضی #اروپا و #آمریکا چیزی نصیب ما نمی‌شود.