• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1398/06/01 ساعت 22:57

    مسیولیت اجتماعی CSR این روزها در دنیا در اولویت شرکت‌ها ‌قرارگرفته است ، بیل گیتس و زاکربرگ مثال زدنی هستند. ایرانیان در تاریخ در این مهم در مهربانی و همچنین براساس اعتقادات فعال بوده‌اند. متاسفانه سیستم مالیاتی همراهی نمیکند. دکتر نبی مرد کارآفرین فرهیخته نمونه ارزشمندی است