• دارا نثاری   dara_nesari@

    1398/06/01 ساعت 00:53

    همیشه از خوار و ذلیل شدن منافقین خوشحال میشم. این بار هم دیدن تصاویر این لاشخورها زیر چک و لگد پلیس سوئد واقعا خوشحالم کرد.از همین جا لایک به پلیس سوئد