• آیت الله صدیقی   sadighi_ir@

    1398/06/01 ساعت 22:04

    سرنوشت‌سازترین مسائل در همه‌ احکام اسلامی مسئله‌ #ولایت و #حاکمیت است. اگر حاکمیت ما درست باشد همه چیز ما درست می‌شود، اما اگر #حکومت ایراد داشت همه چیز ایراد پیدا می‌کند.