• انتقاد #ترامپ از اعضای #ناتو به خصوص دانمارک!

    ترامپ نوشت دانمارک(که گرینلند را نفروخت) که باید ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ناتو هزینه کند، فقط ۱.۳۵ درصد را صرف کرده است.