• آرامه اعتمادی   aramehetemadi@

    1398/05/30 ساعت 20:40

    شاید، برای شما این یک جمله عادی‌ست، اما برای من، سرخرگ ‌تاجی قلبم شده! «من عاشقانه ایرانم را دوست دارم.»