• علی اصغر شفیعیان   shafieian1355@

    1398/05/30 ساعت 13:26

    با این حساب، آی‌کیوی پزشکان چقدر است؟

    [سازمان نظام پزشکی نامه داده که #پزشکان برای استفاده از #کارتخوان نیاز به آموزش دارند و تا برگزاری آموزش ثبت کارتخوان را به عقب بیاندازید / علی اکرمی]