• بزرگترین اثر خاموش اتفاقات اخیر‌ کشور و منطقه که عده زیادی از مسئولان نمیدانند، مهاجرات یا به قول دوستمان «فرار» است.

    با این وضعیت کیفیت محصولات داخلی روز به روز کاهش پیدا می‌کند.

    آنهایی که تصمیم گرفتند بمانند و بسازند به امید #آینده_روشن هستند.