• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1398/05/30 ساعت 09:52

    اگر قیمت برای تولیدکنندگان به شکل دستوری مشخص شود، به طور طبیعی قیمت دومی در #بازار آزاد برای آن محصول ایجاد می‌شود که سود اصلی حاصل از اختلاف دو نرخ به جیب واسطه می‌رود
    با این اقدام ما شاهد پدیده‌هایی چون #احتکار و تعلل در عرضه محصولات به بهانه‌های مختلف هستیم
    #رانت