• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/05/30 ساعت 16:34

    مدیرعامل سازمان بیمه سلامت:
    تمام افراد بیمه نشده و تمامی روستاییان و عشایر که بیمه ندارند، تحت پوشش #بیمه_سلامت قرار می‌گیرند
    خانواده‌هایی که مجموع درآمد و دریافتی آن‌ها براساس ارزیابی کمتر از ۴۰درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار است، بصورت کامل توسط دولت پرداخت می‌شود