• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/05/30 ساعت 09:55

    به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ملی #نفتکش، کشتی HELM در ساعت ۶:۳۰ صبح روز سه شنبه ۲۹ مرداد به وقت تهران در ۷۵ مایلی شمال بندر ینبع در دریای سرخ دچار #نقص_فنی شد.