• محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/05/30 ساعت 02:55

  بزرگ سالی به نام شهرداری! جان سگهای بی دفاع را می‌گیرد و بزرگ مرد کم سن و سالی بی نام و نشان! توله سگی را در تشت بر سر گرفته و از سیل نجات میدهد.
  بدینسان تشت رسوایی مدعیان تمدن! از بام به زمین می‌افتد.
  کاش می‌گذاشتند بزرگ مرد کوچک شهردار پایتخت بشود.

  #تهران
  #سگ_کشی
  #آق_قلا
  #سیل