• محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

    1398/05/30 ساعت 02:55

    بزرگ سالی به نام شهرداری! جان سگهای بی دفاع را می‌گیرد و بزرگ مرد کم سن و سالی بی نام و نشان! توله سگی را در تشت بر سر گرفته و از سیل نجات میدهد. بدینسان تشت رسوایی مدعیان تمدن! از بام به زمین می‌افتد. کاش می‌گذاشتند بزرگ مرد کوچک شهردار پایتخت بشود. #تهران #سگ_کشی #آق_قلا #سیل