• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/05/29 ساعت 20:11

    قریب به ۲۰ سال از رفتنش می‌گذره و چقدر آروم می‌شم وقتی بر سر مزارش میام.قدر مادراتونو بدونید