• دارا نثاری   dara_nesari@

    1398/05/29 ساعت 10:53

    بى نام على قرآن یک آیه ندارد بى حب على به خدا دین پایه ندارد عمرى پدرم گفت که فرزند خلف باش یعنى که فقط بنده سلطان نجف باش #یاعلى