• دارا نثاری   dara_nesari@

  1398/05/29 ساعت 10:53

  بى نام على قرآن یک آیه ندارد
  بى حب على به خدا دین پایه ندارد
  عمرى پدرم گفت که فرزند خلف باش
  یعنى که فقط بنده سلطان نجف باش
  #یاعلى