• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/29 ساعت 13:24

    تمامت یاران فریاد کنان بیهوش گشتند؛بعد از رحلت حضرتش هفت شبانه روزى آن گربه آب و طعام نخورد و بمرد،فرزند مولانا ملکه خاتون اورا در کفن پیچید و در جوار تربت مبارک دفن کرده،جهت یاران حلوایى ساختند. #مناقب_العارفین