• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/29 ساعت 13:18

    در خانه گربه اى بود،پیش [مى[آمد و به زارى تمام بانگ مى زد و فریاد مى کرد؛حضرت مولانا تبسم فرموده [مى]گفت:مى دانید که این گربه مسکین چه مى گوید؟گفتند :نى؛گفت:مى گوید که شما را به مبارکى در این ایام عزیمت به ملک بالاست و به وطن اصلى مى روید؛من بیچاره چه خواهم کردن؟ #مناقب_العارفین