• مهدي عليپور   alipour_ltd@

    1398/05/28 ساعت 10:25

    تاجر نمای عزیز شما که کالا را از #تولید_کننده بیچاره مفت خریدی و چندین برابر گرانتر در #قطر می‌فروشی دیگه چرا لابلای محصول اجناس آشغال می‌گذاری و آبروی ایران و ایرانی را می‌برید!!!
    پولشو گرفتی حداقل کلک نزن!!!
    #صادرات
    #اخلاق