• نيلوفر حامدي   NiloofarHamedi@

    1398/05/28 ساعت 09:23

    دوستی رو بعد مدت‌ها دیدم و چقدر از دیدنش حالم خوب شد. جدیدا می‌تونم با وجود سوتفاهم‌های مختلف و دور شدن هم کسی رو دوست داشته باشم. و چه حس خوبیه. اینکه اهمیت آدمها به حضورشون تو روابط محدود نشه و همیشه کنج دلت باشن.