• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/05/28 ساعت 13:39

    در ماجرای اخیر بابت حادثه‌ای که در ارتباط با سگ رخ داد برخی غیرمنصفانه قضاوت کردند و عملکرد خوب شهرداری در ارتباط با ساماندهی سگهای بلاصاحب را ندیدند نمونه‌اش در منطقه ۲۲ است که مجموعه‌ای به نام دهکده مهربانی برای نگهداری سگهای بلاصاحب به وسعت ۱۷ هزار متر مربع ایجاد شده است