• نفتکش #آدریان_دریا (قبلا #گریس١) با رای دادگاه #جبل_الطارق و با عدم تکمین به درخواست آمریکا برای توقیف مجدد آن، بالاخره رفع توقیف شد و پس تعویض تعدادی از خدمه‌اش، از امروز با پرچم ایران وارد آب‌های بین المللی شد. امروز ٢٨ مرداد ١٣٩٨ است. و دنیا چقدر با ٦٦ سال پیش فرق کرده است.