• جاذبه #فوتبال از جاذبه زمین هم بیشتر است. واقعیت فوتبال؛ دلت حسابی برایش تنگ می‌شود. برای دوستداران فوتبال این دلتنگی هست و برای آنهایی‌که در بطن ماجرا هستند(بازیکنان و مربیان) شاید حجم دلتنگی قابل‌ توصیف نباشد. *مورینیو با بغض: از این وضعیت لذت نمی‌برم، دلم برای فوتبال تنگ شده.