• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/05/28 ساعت 01:16

    علی ایحال در جلسه دیروز کمیسیون لوایح پس از بحث‌های فراوان به دلیل نداشتن دلایل قابل استناد این موضوع از دستور خارج شد.
    مردم را گمراه نکنیم.
    کسب و کارهای آنلاین بدانند برای فعالیت نیازی به دریافت مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ندارند