• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1398/05/27 ساعت 15:01

    گزارش «شرق»درباره سهمیه‌های تعیین‌شده برای فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هااز آقازاده‌ها تا #استادزاده‌ها @shahrzad_hemati درباره این تبعیض واضح نوشته
    فرزندانی نازپرورده که ازفضل پدرشان برخوردارمی شوندتابارتبه‌های بالا صندلیهای خوب دانشگاه را تصاحب کنند