• وکیل مدافع #حسن_عباسی، خبر آزادی موکلش را تکذیب کرد. ۲۲ مرداد ماه جاری بود که خبر بازداشت حبس عباسی با شکایت وزارت اطلاعات منتشر شد. #وزارت_اطلاعات به دلیل اظهارات حسن عباسی مبنی بر وجود برخی ارتباطات بین این وزارتخانه با #آمدنیوز، از وی شکایت کرده بود.