• آرامه اعتمادی   aramehetemadi@

    1398/05/27 ساعت 13:26

    این اتفاق معمولا هنگام مصاحبه مجله فیلم با تازه‌کاران تحسین شده در سینما، می‌افته. کارگردان یا بازیگر تعیین می‌کنه که چه کسی رو برای مصاحبه انتخاب کنه! و البته در «همه موارد» این تعیین تکلیف، منوط به حذف گفت و گو با اون فرد می‌شه!