• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1398/05/27 ساعت 00:17

    و استعمارگران به بومی‌ها می‌گفتند اگر بخواهید «متمدن» شوید باید از فرق سر تا نوک پا مثل ما شوید. مثل ما زندگی کنید و مثل ما بیاندیشید. اگر یکی از باورها و ارزش‌های ما را نپذیرید، حق ندارید از هیچ یک از باورها و ارزش‌های ما سخن بگویید. یا تسلیم و تابع هستید، یا وحشی غیرمتمدن! /۲