• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/05/27 ساعت 16:50

    پاسخ آملی لاریجانی به آیت الله یزدی و فاش گویی از آنچه در شورای نگهبان اتفاق می‌افتد در نوع خود جالب است واقعا در نهادهای اینچنینی چه می‌گذرد؟چه کسانی برای قوانین و صلاحیت افراد تصمیم گیری می‌کنند؟چه خبره