• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1398/05/27 ساعت 20:20

    نقشه بزرگترین جزایر جهان بر روی کره زمین / جزیره گرینلند با وسعت ۲ میلیون و ۱۶۶ هزار کیلومتر مربع جایگاه نخست بزرگترین جزیره جهان را در اختیار دارد.

    http://persiangulfstudies.com
    #Trump #Denmark