• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

  1398/05/26 ساعت 21:38

  #مازیارابراهیمی در IranIntl# سعی می‌کند از جزییات اتفاقاتی که دوهفته‌گذشته ومدت زندانی شدنش اطلاع رسانی کند
  خبرنگاررسما بازجویی می‌کند درسوالهایش قضاوت دارد
  ازجوابهاهم مثل ببیننده متعجب می‌شود
  حتی درباره زندگی ایشان قبلا نخوانده اکثرمواقع سوالها به هم پیوسته نیست
  #رسانه