• محمد حسين كريمی پور   M_H_Karimipour@

    1398/05/26 ساعت 08:38

    رویترز می‌گوید دولت آمریکا برای توقیف #نفتکش گریس ۱ ، حکم گرفته . حکم در دادگاهی آمریکایی و بر اساس قوانین داخلی آمریکا صادر شده ! اگر خبر راست باشد و نیروی دریایی آمریکا تلاش در اجرای حکم کند، می‌شود گفت تجاوز بحقوق ایران بمرحله خطرناکی وارد شده.