• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/05/26 ساعت 10:57

    حوزه علمیه آقای آملی لاریجانی غیر از اینکه می‌کند لاکچری است مقررات ساخت و ساز از حیث تراکم هم رعایت نکرده