• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/05/25 ساعت 00:00

    آقای طبری که این روزها داره جواب پس می‌ده در دهه هفتاد فرماندار یکی از شهرهای استان مازندران بود در سال ۷۶ اجازه نداد آقای خاتمی به فریدونکنار بیاد و دستور داد همه بنرهای آقای خاتمی کنده بشه.خدا جای حق نشسته .کسانی که الان دارن ظلم می‌کنند سرنوشت امثال طبری‌ها رو ببینند