• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/05/25 ساعت 10:14

    #دژ_پسند نیامد عوض اون این همه گل پسر و گل دختر اصفهانی اومدند
    راستی جای دکتر امیر #ناظمی که بعضی وقت‌ها خیلی دوستش دارم بعضی وقت‌ها هم کمتر خالی بود
    @amirnazemy https://twitter.com/shayanshalileh/status/۱۱۶۲۰۸۲۲۳۲۴۶۴۵۳۱۴۵۸ …