• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1398/05/25 ساعت 17:36

    ۵دختر که گریم می‌کردند و به ورزشگاه می‌رفتند ، ۳روز است دستگیرودرقرچک هستند
    عکاس ورزشی #فروغ_علایی هم دستگیر شده است در آستانه آغازلیگ و با توجه به درخواستهای فیفا این رفتارها غیر از سبب سخت ترشدن موقعیت فوتبال تاثیر دیگری نیز دارد؟
    دولت هم که غایب همیشگی است !
    #زنان_ورزشگاه