• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/05/25 ساعت 14:23

    #صدیقی امام جمعه موقت تهران: می‌شد #پهپاد آمریکایی را با اس ۳۰۰ روسی هم زد اما این موشک که این پهپاد را زد موشک بومی بود. این کار، نقطه عطفی است که تمدنی، تمدن دیگر را تحت الشعاع قرار داد؛ این نشانه افول تمدن استکباری است