• آیت الله صدیقی   sadighi_ir@

    1398/05/25 ساعت 15:57

    از آقای #رئیسی که شمشیر مبارزه با فساد را برداشته‌اند تشکر می‌کنیم. مقابله با #فساد و بروکراسی اداری باید #جهاد گونه باشد تا موانع رشد را از بین ببرد.