• محمد درویش   darvish100@

    1398/05/24 ساعت 08:52

    بخشنامه شگفت‌انگیز سازمان حفاظت محیط‌زیست! #محمد_درویش را به مناطق چهارگانه تحت مدیریت راه ندهید و در همایش‌هایی که او سخنرانی‌ دارد، شرکت نکنید!
    نظر شما چیست؟ آیا بهتر نیست به جای فرمان به نشنیدن و نخواندن و ممنوع‌التصویرکردن، باب گفتگو را باز کنیم؟
    https://www.instagram.com/p/B۱HOw۹_gs۰Q/?igshid=۱ve۲psfnxzh۵۹ …