• در پنل مشکلات کسب و کار ابتدا
    محمد کرمانی بنیان‌گذار فضای کار اشتراکی آبی‌سفید عنوان کرد: تیم ابی سفید برای کامیونیتی ساختن است. چون این کانسپت را داریم که اقتصاد باید بچرخد.
    #iwmf۹۸