• چند روز پیش به وقت شام رو دیدم امشب این. به نظرم آرماگدون خیلی نمیتونه تخیلی باشه اگر موقعیتی پیش بیاد که‌ نژادپرستای سفیدپوست و سلفی‌های جهادی به جون هم‌ بیفتند!