• سیاوش پورعلی   siavashpourali@

    1398/05/24 ساعت 20:23

    چرا عکس بقیه کسایی که از بقل مهدی باکری هیولا شدن را نمیذارین!؟ همه عادت کردین کسی که دستش بسته است رو بزنید. اون که سرنوشتش با قانون، بقیه چی؟