• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/23 ساعت 00:58

    (دوستان برای غلبه بر بی‌عملی و ناامیدی ۱۲ توصیه و اقدام عملی ساده و مهم برای خودمان دارم. اما همه با «لب‌خند سیاسی» و «نه بزرگ» معنا پیدا می‌کنند! ترجیح می‌دهم امشب بیش‌تر ننویسم و روی مفاهیم بالا کمی مکث کنیم؛ آیا می‌توان در این شرایط سخت چنین بود؟ اصلا درست است؟ شما بگویید!)